Skip to content

Wedding Ceremony

ราคาถ่ายภาพ วันงานสมรสและงานพิธีเลี้ยง

Pricing Guide

- ตารางราคาและแพ็คเกจถ่ายภาพ -

Type

สำหรับงานพิธีสมรสช่วงเช้า หรือ งานพิธีเลี้ยงช่วงเย็น

(07.00น. – 12.00น. หรือ 17.00น. – 22.00น.) 

Package S

11,900 บาท
ช่างภาพหลัก 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 1 คน

Package L

19,900 บาท
ช่างภาพหลัก 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 2 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

Type

สำหรับงานพิธีสมรสช่วงเช้า และ งานพิธีเลี้ยงช่วงกลางวัน

(07.00น. – 14.00น.)

Package S

14,900 บาท
ช่างภาพหลัก 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 1 คน

Package M

19,900 บาท
ช่างภาพหลัก 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

Package L

24,900 บาท
ช่างภาพหลัก 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 2 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

Type

สำหรับงานพิธีสมรสช่วงเช้า และ งานพิธีเลี้ยงช่วงเย็น

(07.00น. – 12.00น. + 16.00น. – 22.00น.) 

Package S

17,900 บาท

After Party + 1,000/ชั่วโมง

ช่างภาพหลัก 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 1 คน

Package M

23,900 บาท

After Party + 2,000/ชั่วโมง

ช่างภาพหลัก 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

Package L

29,900 บาท

After Party + 3,000/ชั่วโมง

ช่างภาพหลัก 1 คน
ช่างภาพแคนดิด 2 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน

สิ่งที่เราเตรียมให้ในวันงาน

We Offer Awesome Service

Camera x 2

ช่างภาพ 1 คนจะถือ 2 กล้อง พร้อมเลนส์คุณภาพ สำหรับสลับใช้งานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไม่ภาพในช่วงจังหวะสำหรับ และเพื่อได้มุมที่แตกต่างกัน

Studio Light x 2

ชุดไฟ Studio x 1 คู่ เพื่อติดตั้งบริเวณ Backdrop เพื่อให้ได้ภาพที่สวยใสและแสงเคลียร์

Continuous Lighting x 4

ชุดไฟต่อเนื่องขนาด 1000w 4 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณหน้างาน ,จุดลงทะเบียน ,Gellery ,หน้า Backdrop เพื่อเพิ่มความสว่างให้บริเวณงาน

LED Follow x 1

ไฟ LED Follow 1 ดวง ใช้ในช่วงจังหวะต่างๆที่แสงน้อยและช่วงพิธีตัดเค้ก ช่วยให้บรรยากาศดูสว่างขึ้น

Packaging & details

- สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับและรายละเอียดการส่งงาน -

All Photos

จะได้รับไฟล์ภาพเป็น JPEG ทั้งหมด พร้อมปรับแสงสีให้ทุกภาพใน Style LUXStudio

Hightlight Photos

ภายใน 7 วันจะส่งภาพไฮไลท์บางส่วน 100+ ภาพ อัพโหลดขึ้นบน Clouds เพื่อสามารถนำไปใช้งาน

Package S

จะส่งงานรูปแบบ USB แฟลชไดร์ฟไม้+กล่องไม้เล็กพรีเมี่ยมสลักชื่อ

Package M & L

ส่งงานรูปแบบ USB แฟลชไดร์ฟไม้+กล่องไม้ใหญ่พรีเมี่ยมสลักชื่อ + ภาพ 4″x 6″ จำนวน 40 ใบ

Time Estimation

งานเสร็จทั้งหมดภายใน 30-60 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Please feel free to contact me